• Show all

Czym jest kontrsocjalizacja?

Czym jest kontrsocjalizacja?

Resocjalizacja, czyli powtórna socjalizacja, to działania ukierunkowane na niwelowanie nieakceptowanych zachowań i ich wadliwych wzorców, które uniemożliwiają odpowiednie i  efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Należy mieć świadomość, że wdrażane  formy pracy podejmowane wobec  osób zagrożonych ...

CZYTAJ WIĘCEJ +