• Show all

Czym jest kontrsocjalizacja?

Czym jest kontrsocjalizacja?

Resocjalizacja, czyli powtórna socjalizacja, to działania ukierunkowane na niwelowanie nieakceptowanych zachowań i ich wadliwych wzorców, które uniemożliwiają odpowiednie i  efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Należy mieć świadomość, że wdrażane  formy pracy podejmowane wobec  osób zagrożonych ...

READ MORE +

Przyczyny ucieczek z zakładów karnych.

Przyczyny ucieczek z zakładów karnych.

Poddając rozważaniom funkcjonowanie beneficjentów zakładów karnych należy poruszyć problem dotkliwości kary ograniczenia lub pozbawienia wolności, przy jednoczesnej tęsknocie za nią, która w skrajnych przypadkach wiązać się może z próbami jej odzyskania - ucieczkami. Wnikając w problematykę ucieczek należy ...

READ MORE +

O przemocy w szkole czyli czym jest bullying.

O przemocy w szkole czyli czym jest bullying.

Rezultaty badań cytowane w pracy pod redakcją  I.Pospiszyl 1 wskazują, że w szkołach dominuje przemoc psychiczna nad innymi formami występującej przemocy m.in. fizycznej, strukturalnej, seksualnej. Dla określenie powtarzających się aktów fizycznego lub psychicznego znęcania nad słabszymi uczniami w szkole pojawił ...

READ MORE +