User Posts: Agnieszka Suchan

Oddalanie się nieletnich z palcowe opiekuńczych czy resocjalizacyjnych jest zjawiskiem powszechnym, przy czym często uwarunkowanym odmiennymi powódkami i ...

READ MORE +

Umieszczenie dziecka/ nastolatka ( zgodnie z decyzją sądu) w placówce opiekuńczej bądź wychowawczej często dokonywane jest wbrew jego woli. Strach przed ...

READ MORE +

Skierowanie młodego człowieka do placówki resocjalizacyjnej sprawia, że musi on poradzić sobie z szerokim spektrum negatywnych emocji. Strach przed ...

READ MORE +

Poddając rozważaniom funkcjonowanie beneficjentów zakładów karnych należy poruszyć problem dotkliwości kary ograniczenia lub pozbawienia wolności, przy ...

READ MORE +

Na zmianę generalnych strategii, zasad, metod i technik oddziaływań resocjalizacyjnych wpływał rozwój nauki o człowieku, w tym psychologii.  ...

READ MORE +

W każdym społeczeństwie obowiązują pewne normy i zasady postępowania, a za ich łamanie grożą określone sankcje. Jedną z funkcji odpowiedzialności karnej jest ...

READ MORE +

Instytucjonalne formy resocjalizacji nieletnich przeznaczone są dla młodzieży, która dopuściła się czynu zabronionego, czyli jak podaje Ustawa o postępowaniu ...

READ MORE +
Browsing All Comments By: Agnieszka Suchan