User Posts: Julita Głogowska

Upośledzenie umysłowe zastąpiło znane kodeksowi karnemu z 1969 r. pojęcie niedorozwoju umysłowego. Upośledzenie ma charakter niepostępujący. Polega na ...

READ MORE +

Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi nie jest wynalazkiem dzisiejszych ...

READ MORE +

Zagadnienia niepoczytalności nie można rozpatrywać w oderwaniu od takich nauk jak psychologia czy psychiatria sądowa. Postęp i rozwój tych dziedzin nauki, ...

READ MORE +

„Inne zakłócenia czynności psychicznych ” zostały określone przez ustawodawcę w przepisie art. 31 § 1 KK jako jedna z możliwych przyczyn niepoczytalności. 1 ...

READ MORE +
Browsing All Comments By: Julita Głogowska