User Posts: Magdalena Haraburda

Rezultaty badań cytowane w pracy pod redakcją  I.Pospiszyl 1 wskazują, że w szkołach dominuje przemoc psychiczna nad innymi formami występującej przemocy ...

READ MORE +

Zarówno w działalności penitencjarnej jak i w stosowanych wobec sprawców przestępstw różnych formach probacji docenia się wartość pracy skazanych. ...

READ MORE +

Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, pełniącym swoje obowiązki w  Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej i realizującym określone przez ustawę  i ...

READ MORE +

Historia ludzkości dowodzi, że istnieje odwieczna potrzeba ucieczki w świat raju, w który wyobrażana sobie rzeczywistość odbierana jest jako przeżywanie ...

READ MORE +

W Polsce problem narkomanii wzrasta w przerażającym tempie. Biorących „okazjonalnie” tj. na imprezach, na dyskotece czy przed stresującym dniem w szkole jest ...

READ MORE +

Wśród wielu zagrożeń gnębiących współczesna cywilizację – poza alkoholem i narkomanią- na pierwszy plan wysuwa się obecnie problematyka zjawiska AIDS.   ...

READ MORE +

Jednym ze sposobów rozładowania konfliktów, niewątpliwie chybionym są występujące masowo takie zjawiska jak uzależnienie lekowe, alkoholizm, narkomania. Wraz ...

READ MORE +

Ludzka praca jako swoiste dobro zawsze miała określoną i wymierną wartość. Obecnie jej świadczenie jest w większości przypadków odpłatne i następuje w drodze ...

READ MORE +

Przemoc jest zjawiskiem występującym coraz powszechniej. Każdego dnia znajdujemy doniesienia w mediach o krzywdach wyrządzonych ludziom przez inne ...

READ MORE +

W świetle wzrastających zagrożeń przestępczością związanych z obrotem narkotykami coraz więcej znaczenia nabierają regulacje prawne. Polska jest stroną ...

READ MORE +
Browsing All Comments By: Magdalena Haraburda