Category: Pedagogika

Rezultaty badań cytowane w pracy pod redakcją  I.Pospiszyl 1 wskazują, że w szkołach dominuje przemoc psychiczna nad innymi formami występującej przemocy ...

READ MORE +

Osobą niepełnosprawną jest „osoba, której obniżona sprawność funkcjonalna (sensoryczna, fizyczna i/lub psychiczna) trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza ...

READ MORE +

Przemoc jest zjawiskiem występującym coraz powszechniej. Każdego dnia znajdujemy doniesienia w mediach o krzywdach wyrządzonych ludziom przez inne ...

READ MORE +

Granice w zachowaniu dziecka ustalają rodzice, wprowadzając określone zasady postępowania oraz pokazując swoje nastawienie wobec niego. Opiekunowie, którzy ...

READ MORE +

Większość rodziców wie, że w ludzkich wzajemnych kontaktach nie można długo pozostawać  w milczeniu. Ludzie pragną i dążą do wzajemnego wpływania na siebie ...

READ MORE +

Sprawca przemocy ma jeszcze wiele innych nazw: gnębiciel, krzywdziciel, niszczyciel, brutal, tyran a nawet czasem sadysta. Dręczycielami bywają chłopcy jak i ...

READ MORE +

Do dręczenia psychicznego dochodzi w wielu miejscach, najwięcej jednak tego typu zachowań obserwuje się w szkole, w czasie przerw, pomiędzy lekcjami, w ...

READ MORE +

Duże znaczenie mają zachowania i zwyczaje nauczycieli. Ich postawa może się przyczynić do rozładowania napięcia i konfliktów, oraz pomagać w ograniczeniu ...

READ MORE +

By skutecznie radzić sobie z przemocą u dzieci to właśnie rodzice jako pierwsi nauczyciele mają za zadanie przekazać i wpoić Dziecko wychowane w miłości i ...

READ MORE +

Reforma szkolnictwa spowodowała głębokie zmiany w programach nauczania.Zdecydowanie zaczęto preferować odejście od encyklopedycznego modelu zdobywania wiedzy ...

READ MORE +