Category: Penitencjarystyka

Kara pozbawienia wolności jest sankcją specyficzną pod względem swej celowości, dolegliwości, czasu trwania, a przede wszystkim ograniczeń, które z niej ...

READ MORE +

Umieszczenie  w zakładzie karnym bądź areszcie śledczym zmusza jednostkę do zmierzenia się z nową sytuacją, społecznością i jej wymogami. Taki stan rzeczy ...

READ MORE +

Zjawiskiem nierozerwalnie kojarzącym się z zakładem karnym jest tatuaż. Choć aktualnie „naskórne rysunki” można uznać za artystyczny element zdobiący ludzkie ...

READ MORE +

Analizując realia podkulturowej społeczności należy zwrócić uwagę na kreatywne podejście skazanych wobec wszechobecnej monotonii. Za zamkniętymi drzwiami ...

READ MORE +

Poddając rozważaniom funkcjonowanie beneficjentów zakładów karnych należy poruszyć problem dotkliwości kary ograniczenia lub pozbawienia wolności, przy ...

READ MORE +

Alternatywne struktury funkcjonujące wśród osadzonych są niewątpliwie  odpowiedzią na wymuszany, instytucjonalny porządek. Istnieje wiele teorii, zarówno ...

READ MORE +

Jednym z głównych elementów drugiego życia więzienia jest funkcjonująca na jego terenie podkultura – czyli hierarchiczna społeczność osadzonych. Dokonując ...

READ MORE +

Zarówno w działalności penitencjarnej jak i w stosowanych wobec sprawców przestępstw różnych formach probacji docenia się wartość pracy skazanych. ...

READ MORE +

Karze pozbawienia wolności przypisuje się cele izolacyjno-resocjalizacyjne, jednak zwraca się również uwagę i podkreśla wychowawcze, prewencyjne i punitywne ...

READ MORE +

W polskim więziennictwie prawa osób pozbawionych wolności najogólniej opisuje Kodeks Karny Wykonawczy. Rodzime prawo karne jest dziedziną prawa, która jasno ...

READ MORE +