Category: Regulacje Prawne

Któż nie marzy o romantycznej miłości, otrzymywaniu kwiatów, prezentów, czułych sms-ów czy innych dowodów uwielbienia? Osoba, która doświadcza takiej ...

READ MORE +

Małoletni, nieletni, młodociany - są określeniami powszechnie stosowanymi w odniesieniu do osób z konkretnej kategorii wiekowej, a mianowicie tych, które nie ...

READ MORE +

Upośledzenie umysłowe zastąpiło znane kodeksowi karnemu z 1969 r. pojęcie niedorozwoju umysłowego. Upośledzenie ma charakter niepostępujący. Polega na ...

READ MORE +

Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi nie jest wynalazkiem dzisiejszych ...

READ MORE +

Zagadnienia niepoczytalności nie można rozpatrywać w oderwaniu od takich nauk jak psychologia czy psychiatria sądowa. Postęp i rozwój tych dziedzin nauki, ...

READ MORE +

„Inne zakłócenia czynności psychicznych ” zostały określone przez ustawodawcę w przepisie art. 31 § 1 KK jako jedna z możliwych przyczyn niepoczytalności. 1 ...

READ MORE +

W świetle wzrastających zagrożeń przestępczością związanych z obrotem narkotykami coraz więcej znaczenia nabierają regulacje prawne. Polska jest stroną ...

READ MORE +

Każdy z nas choć raz w życiu rozważał zasadność kary śmierci: czy jest moralna? Czy rzeczywiście zmniejsza procent popełnianych przestępstw? czy aby na pewno ...

READ MORE +