Category: Resocjalizacja

Młodzież niedostosowana społecznie przejawia różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, które są przyczynami niewłaściwego radzenia  sobie z problemami ...

READ MORE +

Oddalanie się nieletnich z palcowe opiekuńczych czy resocjalizacyjnych jest zjawiskiem powszechnym, przy czym często uwarunkowanym odmiennymi powódkami i ...

READ MORE +

Umieszczenie dziecka/ nastolatka ( zgodnie z decyzją sądu) w placówce opiekuńczej bądź wychowawczej często dokonywane jest wbrew jego woli. Strach przed ...

READ MORE +

Skierowanie młodego człowieka do placówki resocjalizacyjnej sprawia, że musi on poradzić sobie z szerokim spektrum negatywnych emocji. Strach przed ...

READ MORE +

Resocjalizacja, czyli powtórna socjalizacja, to działania ukierunkowane na niwelowanie nieakceptowanych zachowań i ich wadliwych wzorców, które ...

READ MORE +

Na zmianę generalnych strategii, zasad, metod i technik oddziaływań resocjalizacyjnych wpływał rozwój nauki o człowieku, w tym psychologii.  ...

READ MORE +

Schroniska dla nieletnich to instytucje resocjalizacyjne podlegające resortowi sprawiedliwości, w których wykonywane są orzeczenia sądów związane z ...

READ MORE +

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, ...

READ MORE +

W każdym społeczeństwie obowiązują pewne normy i zasady postępowania, a za ich łamanie grożą określone sankcje. Jedną z funkcji odpowiedzialności karnej jest ...

READ MORE +

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii to placówki o charakterze oświatowo- wychowawczym przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, ...

READ MORE +