Category: Seksuologia

Każdy rodzic obserwuje u swojego dziecka zmiany dokonujące się sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i seksualnej. Rozwój każdego człowieka ...

READ MORE +

Jak podaje Słownik Psychologii, homoseksualizm to termin używany ogólnie w odniesieniu do kontaktów seksualnych między osobami tej samej płci.1 ...

READ MORE +

Seksualność istoty ludzkiej jest niezwykle ważnym elementem zarówno w dążeniu do zaspokojenia potrzeb biologicznych, jak i tych wyższych rzędem- ...

READ MORE +

Seksualność, w tym również osób niepełnosprawnych intelektualnie, jest ważnym elementem motywującym i napędzającym do nawiązywania kontaktów ...

READ MORE +

Na przestrzeni ostatnich lat słyszymy o rosnącej liczbie przypadków pedofilii. Ofiary, nawet te sprzed kilkunastu lat, zaczynają głośno mówić o horrorze ...

READ MORE +

Podobnie jak każde pozytywne oddziaływanie wychowawcze tak i to nacechowane przemocą będzie odciskało się na dziecku. Tym bardziej gdy  działanie to będzie ...

READ MORE +

Pojęcie kazirodztwa, prawdopodobnie u większości ludzi, oprócz obrzydzenia wywołuje również setki pytań i wątpliwości. Zastanawiające jest gdzie są matki ...

READ MORE +

„(...) Kiedy miałam mniej więcej dziesięć lat, ojciec zaczął przyciskać swoje ciało do mojego. W rok później przyłapałam go na tym, że kiedy się ubierałam ...

READ MORE +

W ujęciu psychologicznym oraz karnym rozpatruje zjawisko kazirodztwa jako przemoc seksualną, w której wyróżnić możemy tylko oprawcę oraz ofiarę, podobnie w ...

READ MORE +

Mówiąc o kazirodztwie, zazwyczaj mówimy o sprawcach bezpośrednich (najczęściej na myśl przychodzą ojcowie) i ofierze. Jednak analizując to zjawisko w ...

READ MORE +