Klasyfikacja narkotyków.

Historia ludzkości dowodzi, że istnieje odwieczna potrzeba ucieczki w świat raju, w który wyobrażana sobie rzeczywistość odbierana jest jako przeżywanie permanentnego zadowolenia i szczęścia.

Tymczasem w normalnej rzeczywistości zdarzające się chwile szczęścia jawią się jak bańka mydlana, która ledwie dotknięta – pryska. Może właśnie dlatego człowiek od niepamiętnych czasów usiłował realizować iluzoryczne pragnienia przez zmianę wizji świata i do tego celu wykorzystywał różne sposoby. Szybko też odkrył, że szybciej i łatwiej to osiągnąć korzystając z obfitości darów otaczającej go przyrody. Znaleźć tam można rośliny zawierające w korzeniach lub liściach soki, których zażywania poprawia nastrój i powoduje, że życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Substancje, które można formalnie nazwać narkotykami, można podzielić w wielkim skrócie na trzy podstawowe rodzaje 1:

 • substancje działające opóźniającą na układ nerwowy,
 • substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy,
 • substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym.

Narkotyki możemy podzielić z uwagi na pochodzenie:

 • substancje naturalne,
 • substancje półsyntetyczne,
 • substancje syntetyczne,
 • według kwalifikacji nomenklaturowej (a w tym od rodzaju powodowanego uzależnienia: fizycznego, psychicznego, fizycznego i psychicznego).

Główne zaś czynniki wywołujące skutki oddziaływania narkotyków to:

 • wielkość i jakość przyjętej dawki,
 • sposób zażywania,
 • osobowość zażywającego,
 • wcześniejszy kontakt i doświadczenie z narkotykami,
 • środowiska, w którym dochodzi do konsumpcji.

Substancje działające opóźniająco na układ nerwowy.

Do podstawowych i powszechnie znanych należą: opium, morfina i heroina. Są to ogólnie znane środki pochodzenia naturalnego i półsyntetycznego przetworzenia maku oraz syntetyki z morfiny – barbiturany, leki uspakajające i hipnotyczne.

Opium: Środek odurzający w swej ogólnej formie. Mimo, że powoduje uzależnienie w niekontrolowany sposób zażywania, jest jednocześnie wyjściową substancją do pozyskiwania użytecznych leków. Znane od zarania dziejów ludzkości, wyodrębnione z opium heroina i morfina spowodowały rozpowszechnienie się tej substancji na wszystkich kontynentach i krajach świata.

Morfina:Na obecną chwile morfina jest produkowana przez przemysł farmaceutyczny i tylko w nieznacznym procencie w sposób pozaprzemysłowy – nielegalnie. Morfina występuje w postaci białego proszku, w pigułkach a także w ampułkach pod postacią roztworów. Takie formy występowania powodują, że morfina podawana jest do organizmu w różny sposób, doustnie, przez inhalację czy dożylnie. Jej medyczne działania polega na uśmierzeniu bólu i uspokajająco. W czasie dłuższego zażywania morfina powoduje silne uzależnienie fizyczne i psychiczne, zakłócając prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Przedawkowanie powoduje uszkodzenia układu oddechowo – krążeniowego może doprowadzić do zgonu

Heroina: Uznana została jako środek silnie przeciwbólowy oraz skutecznie działający przeciw kaszlowi i astmie. Jest produktem półsyntetycznym. Heroina wstrzyknięta bezpośrednio do żyły powoduje natychmiastową reakcje w postaci przyjemnego samopoczucia euforii. Powoduje zwiększenie źrenic, mdłości, zaburzenia układu oddechowego i krążenia oraz zwiększenie ciepłoty ciała.

Barbiturany:Uzależnienie od tego typu środków potocznie nazywamy lekomanią, czego powodem jest ich dostępność aptekach. Nadużywane przyczyniają się do uzależnienia a w zbyt dużych dawkach do śmierci 2. Dostępne są w postaci pastylek, kapsułek, czopków lub w płynie. Narkomanii te środki zażywają w połączeniu z innymi środkami jak np. z heroiną, amfetaminą lub alkoholem.
Barbiturany stosuje się przede wszystkim przy bezsenności, napięciach nerwowych i psychicznym przemęczeniu. Osoby złapane w potrzask tego narkotyku odczuwają lęk przed bezsennością, który z czasem przechodzi w nerwicę lękową przed brakiem snu, a wtedy zażycie leku staje się koniecznością. Same barbiturany powodują gwałtowne zapadanie w sen, w stan bliski śpiączki. Przy dłuższym braniu tych środków następuje pozorna tolerancja organizmu. Leczenie z barbituranozy jest bardo trudne i powoduje duże ryzyko – nagłe odstawienie tych środków może spowodować zgon. Wychodzenie z uzależnienia w zależności od organizmu, trwa od kilku tygodni do paru miesięcy.

Substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy.

Ta grupa środków została podzielona w następujący sposób:

 • liście krzewu kokainowego i kokainę,
 • crack,
 • amfetamina,
 • różne substancje i leki psychotropowe.

Kokaina: Środek ten znalazł miejsce w medycynie, a zwłaszcza w okulistyce do dokonywania miejscowych znieczuleń.Kokaina zawiera alkoid, który wprowadzony do organizmu powoduje objawy upojenia za stanem dobrego samopoczucia, działa silnie pobudzająco. Czasowo przyczynia się do lepszej koncentracji umysłowej, eliminując chwilowo zmęczenie. Jednakże po upływie pożądanego działania, powoduje zakłócenie systemu nerwowego. Objawia się to niespokojnym zachowaniem, wzrostem temperatury ciała, wzrostem ciśnienia tętniczego oraz nadmiernym wydzielaniem potu.
Początkowo narkotyk uznany był jako bardzo ekskluzywny. Zażywany w środowiskach artystycznych – intelektualnych „wywoływał” tzw. wenę twórczą. W obecnym jednak czasie zszedł do kręgów niższych. Jednak ze względu na koszt zakupu znajduje amatorów głównie w kręgach zamożnych warstw społecznych.

Crack:Popularną odmianą kokainy na rynku narkotycznym jest crack. Jest on surową, nieczyszczoną kokainą, znacznie silniejszym, lecz krótkotrwałym działaniu – do kilkudziesięciu sekund, po którym z upływem kilku minut rośnie chęć powtórzenia tego stanu, który może się stać pierwszym krokiem do wpadnięcia w sidła uzależnienia na resztę życia. Crack nie jest rozpuszczalny w wodzie w odróżnieniu od kokainy i nie może być podany do organizmu w postaci zastrzyku.
Podaje się go paląc razem z tytoniem czy marihuaną. Już po około 6-ciu sekundach od pierwszego wdechu przy inhalacji crack`u opary szybko się wchłaniają przez naczynia krwionośne w płucach i w szybkim tempie rozprowadzane są po całym organizmie działając na centralny ośrodek nerwowy. Objawia się to nagłym pobudzeniem euforycznym po czym euforia spada, ustępując uczuciu wielkie mocy połączonej z pożądaniem seksualnym oraz halucynacjami. Przewlekłe zażywanie tego środka doprowadza do zakłóceń funkcjonowaniu systemu oddechowego organizmu, prowadzi do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Przedawkowanie może doprowadzić do silnego zatrucia w efekcie powodującego zgon.

Amfetamina:Używana przez młodzież jako złoty środek pomocny w nocnej nauce, starsi jako cudowny środek pozwalający na lepsze funkcjonowanie.Odmianą amfetaminy są speedy i bardzo popularna dziś extazy. To kapsułki lub biały proszek do wciągania przez nos. Roztwór stosuje się dożylnie celem szybszego i bardziej intensywnego działania. Amfetamina uzależnia psychicznie. Uzależniony odczuwa wzmożoną aktywność psychiczną, jest pewny siebie, ma przyspieszony tok myślenia i działania.
Zażywanie amfetaminy powoduje stan rozbudzenia organizmu, znosząc zmęczenie i senność pozornie zwiększając zdolność koncentracji. Bardzo szybko powoduje uzależnienie a przedawkowanie powoduje nieodwracalne zmiany, będące najczęściej przyczyna śmierci. Objawami są drgawki, śpiączka, krwawienie z naczyń mózgowych, wysoka temperatura ciała. Odstawienia dotyczy przede wszystkim sfery psychicznej. Pojawia się nadmierna senność lub bardzo długi sen, niepokój a spadająca aktywność jest przyczyną do nasilania się chęci zażycia kolejnej dawki.3

Różne substancje i leki psychotropowe : Przemysł farmaceutyczny produkuje dość liczne środki psychotropowe dla potrzeb medycyny na bazie pochodnych amfetaminy. Jak i w innych taki, w tym przypadku, znalazły one swoje miejsce nie tylko w zastosowaniu medycznym. Ze względu na ścisłą kontrolę sprzedaży, dla zaspokojenia potrzeb różnych grup narkotycznych, wytwarzane są w sposób nielegalny. Najsilniejszymi z tej grupy są oznaczone symbolami: MDA, MDMA, MDE i 2-CB a stosowane w leczeniu psychiatrycznym. Ogólnie powyższe substancje określone zostały mianem psychodeiki 4.
Zaczęły one konkurencję z tradycyjnymi narkotykami, nawet tak „dobrymi” jak LSD. Osoby zażywające je opowiadają o niezwykłych przeżyciach, których doznają po przyjęciu dawki. Już nieznaczne ilości tych środków oddziaływają bardzo silnie na organizm, powodują zaburzenia mięśni szczękowych, nerwu wzrokowego znacznym stopniu podnoszą ciśnienie. Prowadzone badania nad tymi środkami udowodniły ich zabójcze działanie na żywe organizmy 5. Dłuższe podawanie tych substancji, wywołuje powstawanie w sposób szybki ogólnych stanów lękowych, depresję i silne zaburzenia halucynacyjne doprowadzające bardzo często do aktów samobójczych.

Substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym.

Substancje określone jako halucynogenne lub psychodesleptyczne oddziaływają zakłócające na działanie centralnego systemu nerwowego. U zażywających wywołują zmiany percepcji czasoprzestrzennej i wizualnej.
Do klasycznego podziału tych substancji na:

 • konopie indyjskie,
 • LSD-25

W ostatnim czasie doszły kleje, rozpuszczalniki i aerozole, które jako środki odurzające uzyskały szczególną popularność zwłaszcza w kręgach nieletnich, narkomanów, które z racji sposobu zażywania zostały określone mianem środków wziewnych.

Konopie indyjskie: Najpopularniejsze odmiany narkotyków otrzymywanych z konopi indyjskich to:

 • marihuana,
 • haszysz,
 • olej haszyszowy.

Marihuana to konopie indyjskie przeznaczone do palenia ich żeńskich kwiatostanów niekiedy liści, gdyż w tych częściach jest największe stężenie środka psychoaktywnego. Żywiczny wyciąg zbierany z kwiatostanów to haszysz. Masowa produkcja haszyszu wymaga środków chemicznych. Narkotyki te mają bardzo specyficzny ostry zapach. Jeżeli chodzi o marihuanę podawana ona jest głównie do organizmu z dymem palonych papierosów z czystej marihuany lub z domieszką innych tytoniów tzw. „joinyty”, lub w specjalnych fajkach.

Osoby pod wpływem tych środków są beztroskie, śmieją się bez powodu, są rozmarzone czasami filozofują. Inaczej zachowują się uzależnieni. To osoby milczące, powolne, samotnicy, którzy kontemplują swoje wewnętrzne przeżycia. Może pojawiać się nadwrażliwość, psychozy, iluzje, omamy, zaburzenia pracy serca i oddechu, zapaść. Palący mają problemy z zebraniem myśli, są zmęczeni, senni, zaburzona jest koordynacja ruchowa.

Haszysz z oleju do organizmu podawany jest z dymem specjalnie preparowanych papierosów lub spalany jest w specjalnych fajkach, ewentualnie przyjmowany bezpośrednio – doustnie.
Olej haszyszowy rozprowadzany jest w stałych opakowaniach mających kształt fiołek i ampułek, ewentualnie można spotkać w zgrzewanych torebkach wykonanych z dość grubej folii.

Bezdyskusyjnym faktem jest, że produkty konopi indyjskich w głównym stopniu uzależniają organizm psychicznie. Osoby biorące głównie te specyfiki doznają przyjemnych odczuć porównanych do upojenia alkoholowego. Do stanu takiego dochodzi się w wyodrębnionych lecz wzajemnie zazębiających się fazach podniecenia i euforii – ekstazy, snów na jawie i ogólnej biegłości, stanu depresyjnego a czasem snu. Częste i systematyczne używanie marihuany czy haszyszu może doprowadzić do omamów halucynacyjnych czy głębokich stanów lękowych. Zażywanie tego typu narkotyków młodym wieku powoduje niebezpieczeństwo utraty motywacji życiowych związanych z tym negatywnymi konsekwencjami. Odchodzenie od nałogu być powinno, jak w przypadkach innych uzależnień, prowadzone pod fachowym nadzorem medycznym.

LSD – 25 :Narkotyk ten rozprowadzany jest w postaci płynnej lub białego   krystalicznego proszku. W odróżnieniu od innych narkotyków nie posiada smaku jak i węchu. Obecnej chwili znajduje popularność w kręgach młodych narkomanów Polsce. Do organizmu jest wprowadzany przede wszystkim doustnie. Ślina ma zdolność rozpuszczania LSD z podłoża bibuły a przez błony śluzowe dostaje się do krwiobiegu. Oddziałuje na sferę mózgu odpowiedzialną za nadzorowanie zmysłów. Wydalanie LSD z organizmu jest bardzo długotrwałe. LSD może spowodować groźną i nie odwracalną chorobę umysłową. W bardzo znikomym stopniu powoduje uzależnienie fizyczne. U narkomanów w stopniu zaawansowanym, po odstawieniu LSD objawy nawrotów halucynacyjnych występują, lecz w miarę upływu czasy ustępują.

Środki wziewne: Nie wszystkich narkomanów jak również młodzież stać na zakupienie pożądanego narkotyku. W celu osiągnięcia stanu oszołomienia czy podniecenia sięgają po takie środki jak eter, benzen, aceton itp. Większość tych substancji wchodzi w skład lakierów, farb, past czy klejów powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych. Do organizmu są wprowadzane za pomocą inhalacji oparów wydzielających się z tych produktów. Szkodliwe skutki działania na organizm tych środków to głównie zatrucie centralnego i obwodowego układu nerwowego, zaniki pamięci i znaczna ograniczoność w przyswajaniu nowych informacji (kłopoty w nauce), niezdolność logicznego myślenia, zaburzenia osobowości, zapalenie skóry, zakłócenia pracy serca, płuc i nerek. Przedawkowanie tych środków zdarza się często i doprowadza do ataku serca, utraty przytomności, a często powoduje zgon. Powodują silne uzależnienie psychiczne, jak również fizyczne.

 


Bibliografia: 
1.S. Petrovic, Narkotyki i człowiek, Warszawa 1998, s. 23.
2.J. Rogola, „Narkotyki”,  Warszawa 1983, s. 118.
3.Z. Juczyński,, Narkomania, Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców rodziców, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s. 35.
4. K. Krajewski, „Sens i bezsens prohibicji”, prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Zakamycze 2001, s.332
5. S. Petrovic, Narkotyki i człowiek, Warszawa 1998, s. 33.

payperprofits отзывы о компаниифабрика bonaveriнордфх