Specjaliści

mgr Magdalena Haraburda: pedagog /

specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

Doświadczenie zawodowe :
♦wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
♦wychowawca w domu dziecka
♦sądowa kuratora społeczna Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przy Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Dodatkowe kwalifikacje:
♦Podyplomowe Studium Prawa Karnego Wykonawczego. Uniwersytet Wrocławski
♦Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli. Centrum szkolenia Prototo we Wrocławiu
♦Szkoła języka angielskiego –  Atlantic, Galway, Irlandia
♦Szkoła języka angielskiego – School of English Callan method, Londyn, Uk
♦”Pokolenia”, uczestnictwo w szkoleniach z zakresu pracy z seniorami, komunikacji interpersonalnej i asertywności

mgr Zuzanna Kołodziej : pedagog/specjalność: pedagogika resocjalizacyjna/penitencjarystyka ;
psycholog /specjalność :
psychologia kliniczna

Doświadczenie zawodowe:
♦psycholog szkolny;
♦wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie
♦wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dla chłopców niedostosowanych społecznie
♦pedagog w ośrodku sportowy
♦badania własne w polskich zakładach karnych skupiające się wokół szeroko pojętej tematyki ” drugiego życia”
♦prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży
♦prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz kadry pedagogicznej
♦wykładowca niepublicznej placówki oświatowej- zajęcia z zakresu psychologii

Dodatkowe kwalifikacje:
♦Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Opole)

♦Szkolenie z zakresu zastępowania agresji (Opole)
♦Szkolenie z zakresu zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży (Wrocław)
♦Szkolenie : „Zespół Aspergera, Zespół Retta, Zaburzenia hiperkinetyczne – diagnoza i terapia”(Wrocław)
♦Szkolenie: Konstruowania Programów Profilaktycznych (Sulejówek) 
♦Szkolenie z zakresu Neurodydaktyki
♦Uczestniczka Międzynarodowego Sympozjum Komunikacji Interpersonalnej i Drogi Dochodzenia do -Porozumienia, odczyt pracy własnej pt: „Twórczość artystyczna osób skazanych jako droga do porozumienia”(Racibórz)
♦Udział w konferencji „Seksualność człowieka – wokół przemian”- rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (Kraków)

Edyta Mokrzycka: psycholog/specjalność/studia podyplomowe: pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii; diagnoza kliniczna i psychoterapia; przygotowanie pedagogiczne

Doświadczenie zawodowe:
♦psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
♦prowadzenie szkoleń z zakresu zachowań samobójczych i autodestkrukcyjnych we Wrocławiu

Dodatkowe kwalifikacje:
♦Szkolenie „Mediator – nowe umiejętności i kwalifikacje dla pedagoga i psychologa” we Wrocławiu.
♦Szkolenie edukacyjne „Uzależnienia dzieci i młodzieży (objawy, substancje uzależniające, specyfika -uzależnienia w okresie adolescencji, możliwości pomocy ze strony pedagogów)” we Wrocławiu
♦Szkolenie edukacyjne „Zaburzenia zachowania (rozpoznawanie zaburzeń zachowania, zróżnicowanie z ADHD, postępowanie w warunkach szkolnych)” we Wrocławiu
♦Szkolenie instruktażowe dla kierowników i wychowawców wycieczek i kolonii we Wrocławiu
♦Szkolenie na temat „Zachowania samobójcze – diagnoza i pomoc” przy Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
♦Szkoła języka angielskiego w United States of America Zoni Language Center New York
♦Szkoła języka angielskiego na Queenborough Community College New York
♦udział w konferencji „Seksualność człowieka – wokół przemian”- rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne w Krakowie

mgr Agnieszka Suchan: pedagog/specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

Doświadczenie zawodowe w charakterze:
♦wychowawcy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
♦wychowawcy w domu dziecka

Dodatkowe kwalifikacje:
♦Uprawnienia wychowawcy kolonijnego
♦Udział w konferencji ,,Przemoc w rodzinie”
♦Szkolenie dotyczące zagadnień profilaktyki zakażeń wirusem HIV i chorobą AIDS
♦Szkolenie dot. dysfunkcji wzroku oraz pracy z osobami niewidomymi
♦Szkolenie dot. wykorzystywania seksualnego dzieci i profilaktyki przemocy
♦Udział w programie zajęć dot. rozpoznania, leczenia i profilaktyki Zespołu Dziecka Maltretowanego
♦Szkolenie z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy i agresji pt. ,,Uzależnienia dzieci i młodzieży”

mgr Marta Rzepecka: pedagog /specjalność : pedagogika resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika oraz nauczanie matematyki.

Doświadczenie zawodowe:
dyrektor specjalnej szkoły podstawowej
♦nauczyciel matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum (szkoły specjalne)
♦wychowawcy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
♦nauczyciel w szkole w Pogotowiu Opiekuńczym (nauczyciela biologii, przyrody, sztuki, chemii, informatyki)

Dodatkowe kwalifikacje:
♦Kurs „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” – Apple IMC Poland
♦Szkolenie z zakresu pracy metodą projektu i opiekuna projektu w ramach programu UCZNIOWIE Z KLASĄ
♦Szkolenie „NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA – PROFILAKTYK”- forma warsztatowa
♦Kurs kwalifikacyjny: „Wykorzystanie projektora multimedialnego w pracy nauczyciela „
♦Konferencja na Akademii Medycznej we Wrocławiu „Przemoc w rodzinie
♦Kurs kwalifikacyjny: „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela i wychowawcy
♦Szkolenie Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu „Wnioskowanie o rozwoju ucznia, klasy, szkoły na podstawie wskaźników diagnozy zewnętrznej”

mgr Urszula Feilert: psycholog /specjalność: psychologia kliniczna,
pedagog /specjalność: pedagogika resocjalizacyjna /uzależnienia

Doświadczenie zawodowe w charakterze:
♦psychologa w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie (MOS, MOW)
♦pedagoga w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu (jednostka organizacyjna MOPS Brzeg).
♦wychowawcy w placówkach oświatowych na wyjazdach kolonii letnich i zimowych.

Dodatkowe kwalifikacje:
♦Szkolenie: „Organizacja i sposób udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce – zmiany w prawie oświatowym” (Oława)
♦Szkolenie: „Komunikacja i zarządzanie fochem w gronie dorosłych i młodzieży” (Oława)
♦Trening interpersonalny (Pracownia Rozwoju Osobistego PRO w Opolu)
♦Kurs doszkalający: Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze (Opole)
♦Szkolenie z zakresu animacji lokalnej (Brzeg)
♦Szkolenie z zakresu zastępowania agresji (Opole)
♦Kurs przygotowawczy dla kandydatów placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (Opole)
♦Kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych (Centrum Edukacyjne D.L.C. Warszawa)
♦Kurs podstaw pierwszej pomocy (Brzegu).

publikacji:

mgr Julita Socińska

mgr Angelika Gacek

lic. Magdalena Nieciecka