Tatuaż więzienny i przyczyny jego wykonywania z historią w tle.

Zjawiskiem nierozerwalnie kojarzącym się z zakładem karnym jest tatuaż. Choć aktualnie „naskórne rysunki” można uznać za artystyczny element zdobiący ludzkie ciało, to przyznać należy, że wciąż przez licznych uznawany jest on za przejaw „kryminalnej przeszłości”.

Bezsprzecznie, tatuaż jest elementem charakterystycznym dla penitencjarnej zbiorowości, a biorąc pod uwagę jego „przestępczy charakter” winno się zwrócić uwagę na historyczne dane dotyczące tego zjawiska.

Cesare Lombroso ( włoski lekarz, antropolog i kryminolog) w swoim dziele ,,Człowiek zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej” poświęcił sporo miejsca omówieniu i analizie badań nad tatuażami osób naruszających normy prawne. Autor oraz jego współpracownicy w latach od 1863 do 1885 przebadali łącznie 2928 wytatuowanych Włochów, Francuzów oraz Hiszpanów (wśród nich również kobiety). Na podstawie zgromadzonego materiału, pozyskanego z obserwacji i wywiadów C. Lombroso wyraził pogląd, że tatuaż jest identyfikatorem ludzi burzących społeczny ład, a samo jego posiadanie miało świadczyć o wrodzonych skłonnościach do przestępczości.
Choć kryminologiczną teorię „ przestępców z urodzenie” C. Lombroso należy traktować z przymrużeniem oka, to jego wkład w analizę oraz opis „kryminalnych tatuaży” z pewnością trzeba się doceniać.
Opublikowane spostrzeżenia włoskiego psychiatrę/ antropologa to gruntowane podstawy, które dają sposobność eksplikacji współczesnych, penitencjarnych tatuaży, w tym  np. przyczyn ich wykonywania.

Lombroso wśród powodów skłaniających jego respondentów do poddania się tatuowaniu wymienia:

 • względy religijne : „ Ludzie, którzy mają szczególne nabożeństwo do jakiegoś świętego, sądzą, że rysując obraz jego na własnym ciele, dają mu dowód czci dla niego.”1
 • naśladownictwo, „ Ciekawym dowodem naśladownictwa  jest fakt, że często żołnierze jednej roty mają godło to samo, na przykład serce.” 2
 • pragnienie zemsty : „ Bastrenga, okrutny  zbójca z T…, miał na ręku wytatuowane rozmaite znaki (…), ale z porady ojca zatarł to, ponieważ mogły ułatwić rozpoznanie jego osoby. Ale w 1868 roku był znowu aresztowany przez strażników policyjnych, z których jeden, kiedy zbrodniarz stawiał opór, tak silnie uderzył do w głowę, że wybił mu jedno oko. Wtedy Bastrenga, nie słuchając głosu rozsądku, wytatuował sobie na prawej ręce fatalną datę 1868 oraz naczynie wraz z ręką, która powinna zadać cios i oświadczył mi, że znak ten nosić będzie dotychczas, dopóki nie uda mu się dokonać zemsty, zabijając owego strażnika”3
 • bezczynność „ W ten sposób zabijam czas – mówił mi jeden z nich- lubię rysować, a ponieważ nie mam papieru, rysuję na skórze mych towarzyszy”4
 • próżność : „ Jeżeli kto – mówił nam drugi- bywa źle utatuowany, co zdarza się w wojsku, nie uważają go za sławnego złodzieja i traci szacunek kolegów, jeżeli zaś jest dobrze utatuowany, to kiedy pójdzie do domu publicznego, nie tylko nie zapłaci, ale jeszcze znajdzie podarek pod poduszką.” 5
 • mnemotechnika : „ Niekiedy dziwaczna chęć zapamiętania pewnych szczegółów pobudza do użycia tatuowania jako środka mnemotechnicznego”6

Innymi, wymienianymi przesłankami skłaniającymi do tatuowania są uczucia (tęsknota, miłość), a także względy estetyczne mające charakter ozdobny. Ważnym aspektem są również informacje zawarte w tatuowanych znakach, będące jednocześnie jasnymi komunikatami dla otoczenia.

XIX wieczne spostrzeżenia włoskiego lekarza przetarły szlak kolejnym badaczom, dzięki czemu możemy rozpatrywać współcześnie istniejące aspekty, zmierzające do wyjaśnienia specyfiki  „więziennych rysunków”.

Aktualnie, jak podaje S. Przybyliński, wśród powodów skłaniających osadzonych do wykonania tatuażu na terenie składu karnego wymienia się:

 • względy estetyczne
 • względy informacyjne
 • demonstrację uczuć i emocji
 • demonstrację siły i gniewu
 • uzewnętrznienie przekonań
 • identyfikację z podkulturą
 • prezentowanie przeszłości kryminalnej
 • prezentowanie fachu przestępczego
 • ukazanie cech psychicznych. 7

Ponadto, ten sam autor dokonuje podziału więziennych tatuaży na dwie grupy:

 • tatuaże robione pod przymusem- dotyczy  to ,,oznaczania” osób będących najniżej w więziennej hierarchii.
  (O tatuażach wskazujących na hierarchiczność wspominał również Lombroso podczas analiz tatuaży społeczności prostytutek, jednak nie poruszał on kwestii przymusowości.)
 • tatuaże wykonywane celowo, służące określeniu przymiotów skazanego, jego cech, przeszłości przestępczej, przynależności do podkultury (Tego typu rysunki, były także opisywane w pracach włoskiego badacza).

Więzienny tatuaż jako zjawisko, to temat niezwykle bogaty pod względem formy i wynikającej z niej treści, o czym świadczy ich podział na : przestępcze, grypserskie i środowiskowe.
Aktualna rzeczywistość, również ta penitencjarna nijak ma się do XIX wiecznych realiów, uznać jednak należy ogromny wkład C. Lombroso i jego zespołu w badanie tego aspektu więziennego świata, który mimo upływu czasu nadal funkcjonuje pośród osadzonych.


Bibliografia:
1. Lombroso C.; ” Tatuaż przestępcy. Fragment dzieła Człowiek zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej”; Wydawnictwo słowo/obraz terytoria; Gdańsk 2014; str.89
2.Ibidem str.91
3.Ibidem str.91/92
4.Ibidem str.93
5.Ibidem str.96/97
6.str.98
7.Przybyliński,; „Dziara”, „Cynkówka”, „Kolka”-Zjawisko tatuażu wieziennego, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, Kraków, 2007; str. 44-49грузоперевозки из германиирейтинг брокерских компаний 2012уход за межкомнатными дверьми