Uczeń z problemami.

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej skończył w marcu 18 lat. Ostatnio przestał chodzić do szkoły.Z relacji matki wynika, że zdarzyło mu się nie wracać na noc oraz wynosić z domu cenne przedmioty. Rodzice są po rozwodzie.Ojciec ma ograniczone prawa rodzicielskie- stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec członków rodziny. Jakie można pomóc chłopcu i jego rodzinie?

: W związku z Pani mailem rodzi się wiele pytań. Po pierwsze nasuwa się pytanie, jak aktualnie wygląda sytuacja środowiska rodzinnego? Czy chłopak kiedykolwiek był objęty dozorem kuratorskim? Czy ma odpowiednie środowisko rówieśnicze? Czy jego problemy mogą być spowodowane uzależnieniem? Czy uprawia hazard? Czy w szkole sprawia problemy wychowawcze? 
Okradanie najbliższych jest sprawą bardzo niepokojącą, jednakże najistotniejszą kwestią jest pytanie o przyczynę takiego zachowania. Nie ukrywamy również,  że fakt ukończenia 18 roku życia znacznie komplikuje sytuacje i ogranicza środki wychowawcze na rzecz środków karnych. Proszę pamiętać, że w sytuacji ukończenia 18 roku życia chłopca nie obejmuje już ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich , tym samym toczone postępowania nie będą prowadzone w sądzie rodzinnym,a w sądziekarnym. Oczywiście sąd może orzec środek poprawczy (zakład poprawczy) gdzie skazany będzie odbywał karę do 21 r.ż.

Uważamy, że chłopiec to typowy kozioł ofiarny w rodzinie z przemocą, który w pewnym  sensie  został 
wydelegowany jako problem.Trudności w szkole, a co za tym idzie doświadczanie porażki, sytuacja rodzinna niezwykle wpływają na samoocenę chłopca i na jego nieakceptowane zachowania. Idealnym rozwiązaniem byłaby izolacja, zmiana otoczenia, jednakże przede wszystkim rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Wzmacnianie chłopca, pokazanie i uświadomienie mu jego zalet, nie wad i ciągłych niepowodzeń. Zbliża się okres wakacyjny, może uda się wysłać go , gdzieś do pracy sezonowej, wówczas mógłby zarobić pieniądze na oddanie bliskim długów, odłożyć coś dla siebie, a przede wszystkim zmienić „ klimat”.
Wydaje nam się również, nie niezbędna będzie terapia rodzinna, terapia dla ofiar przemocy. Z udziałem wszystkich ( z wyjątkiem ojca).
W tej całej sytuacji również mama chłopca potrzebuje ogromnego wsparcia, ponieważ ofiary przemocy w rodzinie często zawieszają w próżni swoje działania. 

село поляницабинарные опционы frontstocksrussian instrument